تبلیغات
زندگینامه ی حضرت محمد (ص) - عكس العمل سخنرانى جعفر بن ابیطالب

زندگینامه ی حضرت محمد (ص)

عكس العمل سخنرانى جعفر بن ابیطالب

هنگامى كه نمایندگان قریش از نزد نجاشى بیرون رفتند، عمروبن عاص به عبدالله بن ابى ربیعه گفت: فردا بر مى گردیم و موضوعى را به اطلاع نجاشى مى رسانیم كه بر اثر آن همه مسلمین را نابود كند.

عبدالله بن ابى ربیعه كه مردى با ملاحظه بد گفت:نه، این كار را نكن زیرا در میان مسلمانان افرادى هستند كه با ما خویشى دارند. مع الوصف عمرو عاص (كه گفتیم برادرش هشام نیز در میان مهاجرین بود) بدون اعتنا به عبدالله بن ابى ربیعه فرداى آن روز بار دیگر به دربار آمد و به نجاشى گفت: اینان درباره مسیح عقیده نادرست دارند. اینها مى گویند: مسیح بنده اى مملوك بوده است.

از این سخن كه عمرو عاص آن را با زیركى و چرب زبانى ادا كرد نجاشى به وحشت افتاد و دستور داد مسلمانان بار دیگر حضور یابند تا مطلبى را از آنها جویا شود. ام سلمه كه بعدها به همسرى پیغمبر در آمد مى گوید چنان از این پیشامد تكان خوردیم كه تا آن موقع مانند آن را ندیده بودیم.

مسلمانان گرد آمدند تا راجع به پاسخى كه باید به نجاشى بدهند تبادل نظر كنند. یكى پرسید: اگر نجاشى از شما راجع به عیس سؤال كرد چه مى گویید؟ بعیه جواب دادند همان را مى گوییم كه خدا فرموده و پیغمبر آورده است، و هرچه باداباد! ما كه دل و دیده به طوفان قضا گوبیاسیل غم و خیمه ز بنیاد ببرپس از آن حضوریافتند نجاشى از جعفر پرسید: شما درباره مسیح چه عقیده اى دارید؟ جعفر گفت: ما همان را مى گوییم كه پیغمبر از جانب خدا براى ما آورده است. عیسى بنده خدا و پیغمبر اوست و روح او و كلمه اوست كه به مریم دوشیزه پاكیزه القا كرد. نجاشى چون از زمین برداشت و گفت: میان عقیده شما و آنچه ما اعتقاد داریم به قدر این چوب فاصله نیست!

درباریان و اسقف ها از گفتار نجاشى ناراحت شدند، ولى او گفت: على رغم شما موضوع همین است كه گفتم. سپس به مسلمانان گفت: شما آزادید به جاى خود برگردید و با كمال آسایش به سر برید. اگر كوهى از طلا به من بدهند تا به شما آسیب برسانم حاضر نیستم آن را بپذیرم.

سپس نمایندگان قریش را مخاطب ساخت وگفت: هدیه خود را بردارید و از كشور بیرون بروید، خدا از من در مقابل اعطاى سلطنت بر حبشه رشوه نگرفته است، كه من هم از شما رشوه بگیرم. بروید كه شما مردم شومى هستید!

نمایندگان قریش با سرشكستگى و خوارى از دربار خارج شدند. ولى مسلمانان با آزادى بیشتر در پناه نجاشى قرار گرفتند، و از اینكه ماجرا به سود ایشان تمام شد نفس راحتى كشیدند.

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  امروز: نفر
  دیروز: نفر
  این ماه: نفر
  ماه گذشته: نفر
  آخرین بازدید:
  كل بازدیدها: نفر
  افراد آنلاین:

  نفر

  اطلاعات پست ها

  آخرین به روز رسانی:
  تعداد پست ها : عدد
  ایجاد صفحه: 24 ثانیه