تبلیغات
زندگینامه ی حضرت محمد (ص) - اسامى بیعت كنندگان عقبه

زندگینامه ی حضرت محمد (ص)

جمعه 22 آبان 1388

اسامى بیعت كنندگان عقبه

نویسنده: arash rastin   طبقه بندی: مذهبی، 

اسامى بیعت كنندگان عقبه

ابن هشام اسامى 75 نفرى را كه آن شب در عقبه اولیبا پیغمبر بیعت كردند در فصلى به نام «اسامى كسانى كه در بیعت عقبه حضور داشتند» با ذكر نسب آنها و انتصاب هر كدام به تیره اى از دو قبیله اوس و خزرج، و شركت بعدى آنها در جنگهاى پیغمبر و سرنوشت هر كدام (جز چند نفر) را آورده است.

البته ابن هشام اسامى دوازده نفر نماینده آنها را قبلا در فصلى جداگانه ذكر كرده و بعد به صورت جمعى هم نام برده است.

در این جا ما نخست اسامى 12 نفر نمایندگان آنها را ذكر مى كنیم، و سپس بقیه افراد را. به گفته ابن هشام یازده نفر از آنها كه همه مرد بودند ار قبیله اوس و بقیه از جمله دو زن از قبیله خزرج بودند.طرز بیعت كردن هم بدین گونه بود كه مردها دست پیغمبر را مى فشردند و مى گفتند بر اساس شروطى كه فرمودى بیعت مى كنیم.

به گفته ابن هشام آن دو زن هم بیعت كردند، ولى چون پیغمبر به زنان (نامحرم) دست نمى داد، وقتى آنها اعتراف كدرند كه ما نیز این شروط را قبول داریم پیغمبر فلمود: با شما هم بیعت كردم.

اسامى هفتاد و پنج نفرى كه در عقبه با پیغمبر بیعت كردند به شرح زیر است.نخست 12 تن نمایندگان آنها را كه در زبان عربى «نقبا» و به صورت مفرد «نقیب » یعنى نماینده و سرپرست مى گویند مى آوریم، سپس بقیه را ذكر مى كنیم. باید دانست كه اینان هر كدام در تاریخ اسلام نقش مهمى به عهده داشتند و اغلب از مردان نامور و منشا اثر بودند:

1- اسعد بن زراره - قبل از جنگ بدر در حالى كه مسجد پیغمبر را بنا مى كردند در مدینه وفات یافت.

2- سعید بن ربیع - در جنگ بدر حضور داشت، و در نبرد احد به شهادت رسید.

3- عبدالله بن رواحه - در تمام جنگهاى پیغمبر غیر از فتح مكه شركت داشت و در جنگ موته (بعد از رحلت پیغمبر) پس از شهادت جعفر بن ابیطالب و زید بن حارثه سردار لشكر اسلام شد، و مانند آنها به شهادت رسید.

4- رافع بن مالك بن عجلان - ابن هشام از سرنوشت او یادى نمى كند، مانند بعضى دیگر.

5- براء بن معرور - پیش از آمدن پیغمبر به مدینه در آن شهر درگذشت.

6- عبدالله بن عمرو بن حرام - در جنگ بدر شركت داشت، و در جنگ احد به شهادت رسید. او پدر جابر بن عبدالله انصارى معروف است.

7- عبادة بن صامت - درتمامى جنگهاى پیغمبر شركت داشت.

8- سعد بن عباده - او بزرگ قبیله خزرج بود، و در جنگهاى پیغمبر حضور داشت.

9- منذر بن عمر بن خنیس - در جنگ بدر و احد شركت داشت و در واقعه بئر معونه كه سرپرست مبلغان اسلام بود، به شهادت رسید. این نه نفر از قبیله خزرج بودند، و سه تن دیگر كه نام مى بریم و جزو نقبا و نمایندگان بودند از قبیله اوس مى باشند، و اینان:

10- اسید بن حضیر - از سران قبیله اوس بود ولى در جنگ بدر شركت نداشت.

11- سعد بن خیثمه - در جنگ بدر شركت داشت، و به شهادت رسید.

12- ابوالهیثم بن تیهان - در جنگ هاى دیگر پیغمبر شركت داشت.

13- ظهیر بن رافع بن عدى.

14- ابو برده هانى بن نیار - وى در جنگ بدر شركت داشت.

15- نهیز بن هیثم.

16- رفاعة بن عبدالمنذر - دربدر شركت داشت و در احد شهید شد.

17- عبدالله بن جبیر - در بدر شركت داشت. او در احد فرمانده تیراندازان بود و بر اثر خیانت سربازانش و نیرنگ خالد بن ولید از فرماندهان سپاه مشركین، به شهادت رسید.

18- امیة بن برك.

19- معن بن عدى - در تمامى جنگ هاى پیغمبر شركت داشت، و در جنگ با مسیلمه كذاب شهید شد.

20- عویم بن ساعده - در جنگ بدر و احد و خندق شركت داشت.

این یازده نفر از قبیله اوس بودند و بقیه كه از این پس نام مى بریم همگى از قبیله خزرج مى باشند.

21- خالد بن زید ابوایوب انصارى - در همه جنگ هاى پیغمبر حضور داشت، و پى از رحلت پیغمبر درجنگ با رومیان در پشت دیوار قسطیطنیه شهید شد و همان جا مدفون گردید. پیغمبر هنگام ورود به مدینه وارد خانه او شد كه جوانى از طبقه پائین یا متوسط بود، و فرمود: شترمن از جانب خدا مامور بود كه جلو خانه ابوایوب زانو بزند.

22- معاذ بن حارث بن رفاعه - در تمام جنگ هاى پیغمبر شركت داشت.

23- عوف بن حارث - برادر او كه در جنگ بدر شهید شد.

24- معوذ بن حارث - برادر دیگر وى. او نز در جنگ بدر به شهادت رسید. او بود كه ابوجهل را به قتل رسانید.

25- رفاعة بن حارث.

26- عمارة بن حزم - در تمام جنگ هاى پیغمبر حضور داشت و در یمامه در جنگ با مسیلمه كذاب شهید شد.

27- سهل بن عتیك بن ن7عمان - در جنگ بدر شركت داشت.

28- اوس بن ثابت من منذر - در جنگ بدر شركت داشت.

29- ابو طلحة زید بن سهل - در جنگ بدر شركت داشت.

30- عیس بن ابى صعصعة - در جنگ بدر شركت داشت.

31- عمرو بن غریه.

32- خارجة بن زید - در جنگ بدر شركت داشت و در احد شهید شد.

33- ابو نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبه - در جنگ بدر شركت داشت.

34- عبدلله بن زید بن ثعلبه - در جنگ بدر شركت داشت.

35- خلاد بن سوید بن ثعلبه - در جنگ بدر و احد و خندق شركت داشت و در جنگ بنى قریظه شهید شد، و پیغمبر فرمود: پاداش دو شهید دارد.

36- عقبة بن عمرو بن ثعلبه - او كوچكترین عضو هیات بود.

37- خالد بن قیسبن مالك - در جنگ بدر شركت داشت.

37- ذكوان بن عبد قیس - او پس از بیعت عقبه از مدینه به مكه رفت و نزد پیغمبر بود، سپس به مدینه آمد. به همین علت به وى مهاجر انصارى مى گفتند. در بدر شركت داشت و در احد شهید شد.

39- حارث بن قیس بن خالد - در جنگ بدر شركت داشت.

40- سنان بن صیفى - در بدر شركت داشت و در جنگ خندق شهید شد.

41- طفیل بن نعمان بن خنساء - در بدر شركت داشت و در جنگ خندق شهید شد.

42- معقل بن منذر - در جنگ بدر شركت داشت.

43- مسعود بن یزید بن سبیع.

44- ضحاك بن حارثة بن زید - در جنگ بدر شركت داشت.

45- یزید بن خزام.

46- جبار بن خصر بن امیة بن خنساء - در بدر حضور داشت.

47- طفیل بن مالك بن خنساء - در بدر حضور داشت.

48- كعب بن مالك بن ابى كعب.

49- سلیم بن عمرو بن حدیده - در جنگ بدر شركت داشت.

50- قطبة بن عامر بن حدیده - در جنگ بدر شركت داشت.

51- یزید بن عامر - برادر وى در جنگ بدر شركت داشت.

52- كعب بن عمرو بن عباد - در جنگ بدر شركت داشت.

53- صیفى بن سواد بن عباد.

54- ثعلبة بن غنمة بن عدى - در بدر شركت داشت و در خندق به شهادت رسید.

55- عمرو بن غنمة بن عدى - برادر وى.

56- عبس بن عامر بن عدى - برادرزاده او در جنگ بدر شركت داشت.

57- خالد بن عمرو بن عدى - برادرزاده دیگر وى.

58- عبدالله بن انیس از مردم قبیله قضاعه و هم پیمان بنى عدى.

59- معاذ بن عمرو بن جموح بن زید - در جنگ بدر شركت داشت.

60 ثعلبة بن حارث بن حرام - در بدر شركت داشت و در جنگ طائف شهید شد.

61- عمرو بن ثعلبه - در جنگ بدر شركت داشت.

62- خدیج بن سلامة بن اوس - هم پیمان با قبیله حرام.

63- معاذ بن جبل - در تمام جنگ هاى پیغمبر شركت داشت و از طرف پیغمبر براى تبلیغ به یمن رفت و در زمان خلافت عمر در شام وفات یافت.

64- عباى بن عبادة بن نضلة بن مالك - او از مدینه به مكه رفت و با پیغمبربود سپس به مدینه آمد و لذا به وینیز مهاجر انصارى مى گفتند. او در جنگ احد به شهادت رسید.

65-یزید بن ثعلبه - هم پیمان آنها.

66- عمر بن حارث بن لبده.

67- ابو ولید رفاعة بن عمرو بن زیاد - در جنگ بدر شركت داشت.

68- عقبة بن وهب بن كلده - در جنگ بدر شركت داشت. او نیز مهاجر انصارى بود.

69- ثابت بن جذع - در جنگ بدر شركت داشت، و در جنگ طائف شهید شد.

70- سلمة بن سلامه - در جنگ بدر شركت داشت.

71- عغام بن مالك بن نجار.

72- زیاد بن لبید - در جنگ بدر حضور داشت.

73- فروة بن عمرو - در جنگ بدر حضور داشت.

74- ام منیع، اسماء - دختر عمرو بن عدى.

75- نسیبه - دختر كعب نب عمرو بن عوف. این زن همان ام عماره بانوى نامدار و دلیر است. نسیبه با خواهر و همسرش زید بن عاصم و فرزندانش حبیب و عبدالله بن زید همراه پیغمبر در جنگ شركت جست.

حبیب پسر او همان است كه مسیلمه كذاب (مسیلمه كذاب در زمان پیغمبر دریمامه ادعاى پیغمبرى كرد و عده اى از اعراب جاهل را گمراه ساخت. مسیلمه در جنگ با مسلمانان در زمان خلافت ابوبكر در یمامه كشته شد.) او را گرفت و گفت: آیا عقیده دارى كه محمد رسول خدا است؟ حبیب گفت: آرى. مسیلمه گفت: گواهى مى دهى كه من پیغمبر خدا هستم؟ حبیب گفت: من نمى شنوم.

مسیلمه اعضاى بدن او را قطع كرد تا در دست او به شهادت رسید. هنگامى كه مسلمانان به یمامه رفتند تا به مسیلمه كذاب جنگ كنند، ام عماره نیز در جنگ شركت جست، تا اینكه مسیلمه به قتل رسید، و ام عماره به مدینه بازگشت، در حالى كه دوازده زخم بر بدن داشت. ((3) سیره ابن هشام - جلد 2 ص 311 تا 320)

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  امروز: نفر
  دیروز: نفر
  این ماه: نفر
  ماه گذشته: نفر
  آخرین بازدید:
  كل بازدیدها: نفر
  افراد آنلاین:

  نفر

  اطلاعات پست ها

  آخرین به روز رسانی:
  تعداد پست ها : عدد
  ایجاد صفحه: 24 ثانیه